Jobben, klimatet och hela landet – Centerpartiets budgetmotion för 2023

Motion 2022/23:2180 av Annie Lööf m.fl. (C)

av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2022/23:2180

av Annie Lööf m.fl. (C)

Jobben, klimatet och hela landet – Centerpartiets budgetmotion för 2023

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1 Sammanfattning

2 Centerpartiets inriktning för den ekonomiska politiken

2.1 En allvarlig ekonomisk situation

2.2 Behovet av en liberal och tillväxtvänlig ekonomisk politik

2.3 Landsbygden behöver leverans – inte tomma löften

2.4 Ge alla en chans att bidra till klimatomställningen

2.5 Poliser som är närvarande i vardagen

2.6 Ge kommunerna och regionerna chans att klara välfärden

2.7 Jämställdheten kan inte vänta

2.8 Ett försvar i Nato-klass

2.9 Värna Ukraina och världens allra mest utsatta

2.10 Ett kraftfullt liberalt och grönt alternativ i den ekonomiska politiken

2.11
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-24 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)