Jobben först

Motion 2009/10:Fi260 av Mona Sahlin m.fl. (s)

av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2009/10:Fi260

av Mona Sahlin m.fl. (s)

Jobben först

s43001

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 4

3 Jobben först 6

3.1 Sverige halkar efter … 6

3.2 … och samhället glider isär … 7

3.3 … och regeringen fortsätter med skattesänkningar på lånade pengar 7

3.4 Det politiska alternativet: Jobben först 8

3.5 Samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 9

4 Sverige halkar efter 9

4.1 Sammanfattning 9

4.2 Arbetslösheten är nu större i Sverige än i EU 10

4.3 Den nya otryggheten 14

4.4 Från aktiva insatser till passiva åtgärder 18

4.5 Arbetslösheten biter sig fast 20

4.6 Stora underskott i de offentliga finanserna 22

4.7 En effektiv politik hanterar både
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)