Jobb för unga

Motion 2010/11:A211 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

av Gunilla Svantorp m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jobb för unga.

Motivering

Vi har i fyra år sett vad borgerlig arbetsmarknadspolitik innebär. Vi har bland Europas högsta ungdomsarbetslöshet. Regeringens halverade arbetsgivaravgift för unga har inte alls haft den effekt regeringen förmodligen önskat. Detta samtidigt som många anställningar inte blir av för att rätt kompetens saknas.

Det är många som nu har drabbats, och de vi främst tänker på är ungdomarna. Dagens unga som många gånger har det tufft att få ett jobb i vanliga fall, har nu nästan helt blivit utestängda från arbetsmarkanden. De skulle i vanliga fall vara i behov av en aktiv arbetsmarknadspolitik, men möts nu av borglighetens kalla handen när de kommer till Arbetsförmedlingen.

Det är inte nog med att det nästan inte finns några aktiva program för ungdomarna som stöder dem. De måste först gå helt arbetslösa i 90 dagar i någon form av karens, innan Arbetsförmedlingen tillåts att mer aktivt arbeta med ungdomsgruppen. Detta innebär att många unga tappar sugen och ofta blir hänvisade till kommunernas socialtjänst, vilket inte direkt höjer självförtroendet och självkänslan hos dagens ungdomsgeneration. För oss är det självklart att passivitetsgarantin på 90 dagar måste upphävas omedelbart.

Arbetsförmedlingen är omgärdad av ett stort antal detaljregler som definitivt inte gör det lättare att finna konstruktiva vägar in i framtidens jobb för de unga. Varför får inte en 20-åring ekonomiskt stöd för en resa på anställningsintervju när en 40-åring kan få det?

Unga med någon form av diagnos i form av Aspergers, adhd etc. är de som drabbas allra hårdast då de skall konkurrera om samma praktikplatser, samma insatser som den som är ”nyarbetslös”. Här är ingen coachinginsats i världen det som är lösningen. Ett livslångt funktionshinder är just ett livslångt funktionshinder.

Många av de unga saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan. Att se till att dessa unga inom ramen för ungdomsgarantin får utbildning skulle vara en såväl kostnadseffektiv som human och riktig investering i framtiden. Idag är korta insatser det som i bästa fall erbjuds de unga. Har man en tung ryggsäck med sig kan dessa insatser bli kontraproduktiva. Man får aldrig rotfäste – inte en rejäl chans att komma in i samhällsgemenskapen.

Om regeringen menar allvar med de ord som skrivits i regeringsförklaringen måste helt andra, mer långsiktiga insatser göras för dem som har det allra svårast att få fotfäste på arbetsmarknaden.

Stockholm den 18 oktober 2010

Gunilla Svantorp (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Berit Högman (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Ann-Kristine Johansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)