Jobb för och av unga i miljonprogramsområden

Motion 2013/14:A294 av Esabelle Dingizian (MP)

av Esabelle Dingizian (MP)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten ska teckna avtal med lokala aktörer för ett brett och långsiktigt utvecklingsarbete i miljonprogramsområden med ett särskilt fokus på arbete och sociala insatser.

2Motivering

Sverige har en av de högsta ungdomsarbetslöshetssiffrorna i Europa. Speciellt utsatta är ungdomar i förorten. Det är tyvärr mer retorik och mindre handling för att ta vara på ungas kompetens och förmågor. Den politiska makten vaknar först när det brinner och intresset sträcker sig till några uttalanden. Än har inga varaktiga insatser gjorts, utan historiskt sett har bara brandkårsutryckningar gjorts i form av olika kortsiktiga projekt. För att kunna ge unga killar och tjejer i förorten framtidstro och möjlighet att ta makt över sina liv krävs långsiktiga sociala investeringar. Åtgärder som handlar om delaktighet och jobb, som sträcker sig mycket längre än några projekt.

Det finns i dag många framgångsrika insatser som tyvärr inte når så många. De flesta är dessutom tillfälliga och finansieras med tillfälliga medel. För att nå framgång behövs långsiktighet och därmed också långsiktiga förutsättningar. Det behövs många nya innovativa insatser för att kunna förebygga framtida utslagning.

Vi måste lyfta fram de röster som väldigt sällan hörs. Att få stöd av goda förebilder och att få lyckas skapar motivation. Att få lyckas är en viktig del i framtidstron. De som fått den möjligheten vittnar om att det är avgörande. Goda lokala initiativ kan verka som exempel för nya idéer. Många idéer finns redan. Jag vill nämna tre exempel: lokala bostadsbolag, sociala entreprenörer och bemanningsföretag.

2.1Lokala bostadsbolag

Förortens arbetslösa skulle kunna byta arbetslöshet mot att delta i upprustningsjobbet med miljonprogramsområdena.

Botkyrkabyggen, det allmännyttiga kommunala bostadsföretaget i Botkyrka, har tagit initiativ till åtgärder med sådan inriktning. Botkyrkabyggen har lyckats få till stånd ett samarbete med Arbetsförmedlingen som innebär att man kan erbjuda 50 ungdomar per år, lika många tjejer som killar, praktikjobb med inriktning mot fastighetsjobb i första skedet. Det handlar om sex månaders praktik med målet att det resulterar i jobb eller utbildning. I nästa fas blir det också inriktning mot byggjobb.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen innebär att de arbetslösa ungdomarna tar med sig samma aktivitetsstöd som de uppbär som arbetslösa. Insatsen är en win-win-situation, ger framtidstro för unga människor och säkrar behov av nya medarbetare med lokal kännedom för bolaget.

2.2Sociala entreprenörer

Många unga har bildat organisationer och små företag med hjälp av lokal- och målgruppskännedom inom miljonprogramsområden. Verksamheterna drivs ofta av bidrag eller eget kapital med små marginaler. Det handlar nästan alltid att ta vara på den kompetens och de talanger som finns i området.

I Botkyrka har kommunen skapat ett kluster för unga människor som vill starta företag inom kreativa näringar. Verksamheten omfattar idag cirka 100 deltagare och det har redan resulterat i verksamheter inom till exempel matlagning och urban odling. Arbetslösa har fått jobb bland annat genom att Arbetsförmedlingen gått in som samarbetspartner.

2.3Bemanningsföretag

Det finns olika lokala exempel på bemanningsföretag. En del fokuserar på nyanlända och andra på unga långtidsarbetslösa. Med kännedom om lokala företag och målgrupper lyckas de matcha arbetslösa mot den efterfrågan som finns lokalt. På detta sätt kan vi bättre ta vara på den kompetens som finns för att skapa konkurrenskraftig arbetskraft. I Botkyrka finns exempel på sådan framgångsrik verksamhet. Arbetsförmedlingen har medverkat till detta.

Dessa tre exempel visar att samarbete mellan lokala aktörer och Arbetsförmedlingen kan vara en framgångsfaktor. Men samarbetet måste bli mer systematiskt och långsiktigt. Staten kan via andra myndigheter, till exempel Ungdomsstyrelsen, teckna avtal med fokus på arbete och sociala insatser. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening.

Stockholm den 2 oktober 2013

Esabelle Dingizian (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)