Järnvägsförbindelse mellan Jönköping och Göteborg

Motion 2022/23:256 av Angelica Lundberg (SD)

av Angelica Lundberg (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att planera för en ny järnvägssträckning mellan Jönköping och Göteborg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att Sverige skall vara konkurrenskraftigt i den globala ekonomin krävs goda förutsättningar för attraktiva godstransporter och personresor på järnväg. Potentialen för samhället med bättre underhållen och utbyggd järnvägsinfrastruktur är stor.

Trots det saknas det järnvägsförbindelse längs med riksväg 40 mellan Jönköping och Göteborg, via Ulricehamn och Borås. Det gör att den som vill resa mellan Jönköping och Göteborg behöver åka en omväg via Falköping, som många gånger också innebär tågbyte.

 

Jönköping är ett industrilän med stort behov av kompetensförsörjning. När det gäller restiden brukar forskningen mena att en timmes pendling är den smärtgräns som människor vill hålla sig inom. Med ett järnvägsspår mellan Jönköping och Göteborg skulle pendling till och från Ulricehamn och Borås underlättas. Restiden till och från Göteborg skulle också kortas för att i större utsträckning möjliggöra pendling även mellan dessa städer.

 

Denna sträckning behöver därför prioriteras i planerna för framtida utbyggnad.

 

 

 

Angelica Lundberg (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-17 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)