Järnvägen för framtidens resor, tillväxt och jobb

Motion 2022/23:1038 av Johan Büser (S)

av Johan Büser (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den nya borgerliga regeringen med starkt inflytande av Sverigedemokraterna bör beakta järnvägens stora behov inom redan beslutad ram, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Med det nya Tidöavtalet och den nya regeringen så får Sverige en ny och destruktiv inriktning. Den nya regeringen har redan uttalat ambitioner om att kraftigt minska nödvändiga satsningar på järnväg.

Merparten av den järnvägskapacitet vi har idag färdigställdes på 60-talet. Sedan dess har befolkningen och tågresandet ökat markant men spåren är desamma. Enbart sedan 90-talets början har tågresandet mer än fördubblats. En snabbt växande befolkning och ökad miljömedvetenhet talar för att ännu fler kommer välja tåget i framtiden, om det finns kapacitet.

Med en sammanhängande modern järnväg kortas restiden med tåg mellan exempelvis Göteborg och Stockholm med mer än en timme och med drygt två timmar mellan Stockholm och Malmö. Tåget kommer då att vara det snabbaste och miljövänligaste färdsättet mellan våra tre storstäder.

Denna typ av järnvägar finns redan eller planeras i de flesta av världens ledande ekonomier. I Sverige hade en liknande satsning inneburit ökning av den totala kapaciteten för person- och godstrafik på järnväg, öka punktligheten och öka tillgängligheten genom korta restider. Det gör Sverige mer konkurrenskraftigt, bygger ihop södra arbetsmarknadsregionen och innebär att fler kan leva och arbeta runt om i vårt land.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen visade vägen med höga ambitioner för framtidens järnväg i hela vårt land. Det är nu viktigt att redan beslutade medel av riksdagen används klokt och prioriterar järnvägen i tillräckligt stor utsträckning.

 

 

Johan Büser (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)