Järnväg till Karlskoga

Motion 2015/16:547 av Christina Örnebjär (FP)

av Christina Örnebjär (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera Karlskoga i snabbtågsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Karlskoga ligger mellan Örebro och Karlstad och är en stad med närmare 2 300 företag. Med sin mycket högteknologisk industri är det en av Sveriges mest ingenjörstäta kommuner med en stark bas i försvarsindustrin. Trots sin storlek och sitt läge saknar Karlskoga järnvägsförbindelser.

Nyligen gjordes en möjlighetsstudie initierad av fem kommuner i Värmlands och Örebro län kring hur en järnvägsförbindelse skulle kunna gå från Örebro via Karlskoga och vidare mot Karlstad. Detta skulle vara en del av den tänkta snabbtågsförbindelsen mellan Stockholm och Oslo, den så kallade Nobelbanan.

Idag är arbetspendling till och från Karlskoga svårt då man hänvisas till buss eller bil. Tågförbindelse mellan städerna i regionen skulle korta restiden och underlätta pendlingen avsevärt. I det ligger också en miljövinst. För att Karlskoga ska fortsätta ses som attraktiv för företag att etablera sig i är både kommunikationer för arbetspendling och möjlighet att enkelt och smidigt kunna transportera gods och varor av vikt.  En järnväg mellan de tre stora kommunerna Örebro, Karlskoga och Karlstad skulle också bygga samma Örebro län med Värmlands län och skapa en stark arbetsmarknadsregion.

Den tänka Nobelbanan ska binda samman Stockholm och Oslo och givetvis bör den då inkludera Alfred Nobels Karlskoga.

Christina Örnebjär (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Granskad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)