Jämställt bemötande inom hälso- och sjukvården

Motion 2018/19:2232 av Sultan Kayhan (S)

av Sultan Kayhan (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa obligatorisk utbildning i jämställt bemötande och vård för anställda inom hälso- och sjukvården och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige har vi sjukvård i världsklass; samtidigt har vi en del utmaningar. Ett område som vi behöver arbeta mer med är jämlik och jämställd sjukvård. Inom flera områden är sjukvården för kvinnor sämre än för män. Kön ska inte ha betydelse för behandling och för bemötande i sjukvården. Även om regelverken i sig inte diskriminerar utifrån kön, kan tillämpningen av dessa påverkas av de föreställningar och normer som finns om kön – med andra ord direkt och indirekt diskriminering.

Vi bär alla på olika föreställningar och behöver göra medvetna val för att motverka diskriminering. Precis som alla andra bär även läkare och sjukvårdspersonal på föreställningar. Undersökningar visar att män och kvinnor får olika behandlingar vid sjukdom, när de många gånger borde ha samma. Det kan i värsta fall innebära olika chanser till tillfrisknande.

Inspektionen för socialförsäkringen gjorde en studie 2016 som visar att läkare även sjukskriver kvinnor och män olika. När kvinnor får en mer passiv behandling kan det utöver längre tid att tillfriskna även innebära en längre sjukskrivning. Sjukskrivning påverkar livsinkomsten och därmed pensionen, som i förlängningen också blir mindre jämställd när kvinnor sjukskrivs i större utsträckning. En viktig del i att hantera problemet är att se över möjligheten att utbilda anställda inom hälso- och sjukvården i jämställt bemötande och vård.

Sultan Kayhan (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)