Jämställdhet

Motion 2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3625

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Jämställdhet

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Att förena familjeliv och arbetsliv

Uppvärdera papparollen

Stärkt pensionsrätt för barnår

Automatisk delad premiepension för föräldrar

Makt och inflytande

Frihet för alla i Sverige

Särskild lagstiftning mot hedersbrott

Forced Marriage Unit

Den nya jämställdhetsmyndigheten

Könsstympning

Jämställdhetsmål

Delmålet mäns våld mot kvinnor

Delmålet obetalt hem- och omsorgsarbete

Delmålet jämställd hälsa

Lika möjligheter till försörjning och arbete

Arbetstid

Lika lön för lika arbete

Lönegapet

Överutbildning

Arbetsmiljö

Lika möjligheter i skolan

Anhörigvård

Familjehem

Lagstiftning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (28)
Behandlas i betänkande (19)