Jämställdhet

Motion 2016/17:3346 av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2016/17:3346

av Désirée Pethrus m.fl. (KD)

Jämställdhet

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Att förena familjeliv och arbetsliv

Stärkt pensionsrätt för barnår

Automatiskt delad premiepension för föräldrar

Makt och inflytande

Frihet för alla i Sverige

Särskild lagstiftning mot hedersbrott

Forced marriage unit

Könsstympning

Lika möjligheter till försörjning och arbete

Ambassadörer för kvinnors företagande

Arbetstid

Lika lön för lika arbete

Lönegapet

Överutbildning

Lönediskriminering

Arbetsmiljö

Lika möjligheter i skolan

Anhörigvård

Familjehem

Lagstiftning mot sexistisk reklam

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor

Stöd till brottsoffer

Kränkningar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (25)
Behandlas i betänkande (20)