Jämställdhet

Motion 2001/02:A211 av Maria Larsson m.fl. (kd)

av Maria Larsson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2001/02:A211

av Maria Larsson m.fl. (kd)

Jämställdhet

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 27

2 Förslag till riksdagsbeslut 28

3 Inledning 31

4 Delad makt och delat inflytande 32

4.1 Lika möjligheter för fritidsintressen 33

5 Lika möjligheter till försörjning och arbete 34

5.1 Att förena familjeliv och arbetsliv 35

5.2 Hushållstjänster 37

5.3 Arbetstid 38

5.4 Lika lön för lika arbete 39

5.5 Jämställdhetsmärkning 41

6 Lika villkor i utbildningsväsendet 41

6.1 Skolans betydelse för jämställdhet 41

6.2 Universitet och högskolor 42

7 Delat ansvar för barn och hem 43

7.1 Föräldraledighet 44

7.2 Rätten att välja barnomsorgsform 46

7.3 Hemarbete och anhörigvård 46

7.4 Kontaktdagar för båda föräldrar 47

7.5
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)