Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Jämställda pensioner

Motion 2021/22:3825 av Louise Meijer (M)

av Louise Meijer (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur mer av pensionen ska kunna delas mellan gifta makar, sambor och föräldrar med gemensamma barn och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur mer av pensionen ska kunna ingå vid bodelning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män och därmed borta längre tid från arbetsmarknaden. Kvinnor tar ut ungefär 70 procent av föräldraledigheten. Det är inte bara föräldraledigheten som gör att kvinnor deltar mindre på arbetsmarknaden än män. Kvinnor jobbar i större utsträckning deltid. Kvinnor tar också större ansvar när barnet är sjukt, över 60 procent av vabdagarna tas ut av kvinnor.

Mindre delaktighet på arbetsmarknaden och mer oavlönat arbete hemma får konsekvenser för den egna ekonomin. Lönen blir lägre, inkomsten mindre och därmed påverkas även pensionen. Kvinnors andel av den totala pensionen är ungefär 70 procent av männens. Bland fattigpensionärerna återfinns flest kvinnor.

Även om trenden går mot ett mer jämställt uttag av både föräldraledighet och vabdagar är det tydligt att kvinnor tar ett större ansvar för att familjelivet och det berömda livspusslet ska fungera.

Huvudregeln vid skilsmässa är att parterna ska dela på de pengar och den egendom som finns, oavsett vem som äger den. Från huvudregeln finns en del undantag. Det vanligaste och mest kända är att viss egendom som man haft innan äktenskapet som klassificeras som enskild egendom inte ingår i vad som sedan ska delas upp. Men sedan finns det ett mindre känt undantag, pensionsundantaget. Den enda pension som oftast räknas in i bodelningen är den privata pensionen, dvs. den pension som man sparat ihop själv. Vanligtvis ingår varken den allmänna pensionen eller tjänstepensionen.

Det är inte alldeles ovanligt att arbetstagare löneväxlar och därmed byter lön mot tjänstepension. Tankarna bakom huvudregeln – att allt som tjänats ihop under äktenskapet ska delas vid skilsmässa – gäller då helt plötsligt inte. Det är inkonsekvent och missgynnar de kvinnor som valt att ta större ansvar för hemmet och barnen under äktenskapet.

År 2016 visade en undersökning av Demoskop att 51 procent av svenskarna vill dela den allmänna pensionen och tjänstepensionen lika vid skilsmässa. Det är dags för en förändring. Det bör därför utredas hur mer av pensionen ska kunna delas mellan gifta makar, sambos och föräldrar med gemensamma barn och att utreda hur mer av pensionen ska kunna ingå vid bodelning.

Louise Meijer (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)