Jämlik vård

Motion 2014/15:741 av Shadiye Heydari (S)

av Shadiye Heydari (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämlik och jämställd hälso- och sjukvård.
  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att låta mammografi och gynekologiska cellprovskontroller ingå i högkostnadsskyddet.

Motivering

Kvalitet och likvärdighet är centralt i hälso- och sjukvården. Den svenska hälso- och sjukvården är tillgänglig för hela befolkningen och håller hög kvalitet till måttliga kostnader, men fortfarande finns det omotiverade köns- och klasskillnader. Kvinnor och män behandlas olika.

Idag är det Tandvårds och läkemedelsförmånsverket som beslutar om vilka läkemedel som är frikortsgrundande. De har beslutat att mammografi och gynekologisk cellprovskontroll inte är frikortsgrundande. Detta är undersökningar som endast riktar sig till kvinnor.

Det är diskriminerande att utesluta behandlingar som endast riktar sig till det ena könet. Många gånger avstår kvinnor att gå på mammografiundersökning. Det bör ges direktiv om att reglerna för vilka behandlingar som inte är frikortsgrundande ska vara könsneutrala. Det behövs också mer forskning för att belysa könsskillnaderna inom vården.

Sveriges sjukvård ska vara jämställd. Alla människor ska ha lika rätt till bra kvalitet och god tillgänglighet till vården. Det är patienter med störst behov som ska prioriteras först – inget annat får spela roll.

.

Shadiye Heydari (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)