Jämlik sjukvård

Motion 2021/22:445 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:445

av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Jämlik sjukvård

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Sjukvården i Sverige

3.1 Vårdplatser i Sverige

3.2 Vårdplatser efter behov

3.3 Kompetensförsörjning

3.3.1 Långsiktighet

3.3.2 Nationella vårdkompetensrådet

3.3.3 Läkares utbildning

3.3.4 Specialistutbildning på betald arbetstid för sjuksköterskor

4 Jämlikhetsstyrning

4.1 Ökad nationell styrning

4.2 Jämlik vård i lagstiftningen

4.3 Jämlikhetsuppgradering av hälso- och sjukvården

4.4 En mer kvalificerad och systematisk uppföljning av jämlikhetsperspektivet

4.5 Nationella riktlinjer

4.6 Tydligare och förbättrat nationellt basuppdrag för primärvården

4.7 Utvärdera vårdgarantin
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)