Jämlik sjukvård i hela Sverige

Motion 2018/19:1357 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en mer jämlik sjukvård i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett av världens bästa länder när det kommer till sjukvård. Emellertid finns det väldigt olika förutsättningar beroende på var man bor när det kommer till hur snabbt en patient kan få vård vid akuta situationer.

Här är helikoptern en avgörande faktor. Trots det har inte alla landsting och regioner tillgång till en i dagsläget. Ofta tror man att helikoptern bara är ett snabbt transport­medel. Så är det inte. Vid olyckor transporteras det ut en intensivvårdsavdelning direkt till patienten och kan påbörja vården direkt, vilket många gånger är avgörande för hur det ska gå. Den andra viktiga faktorn är att man direkt på plats kan avgöra vilket vårdbehov patienten har och flyga direkt till rätt sjukhus.

I exempelvis Värmland skulle tillgången på akut högspecialiserad vård skilja sig väldigt mycket beroende på var man bor om vi inte hade haft helikopter. Enligt SKL:s slutrapport, Vård på vingar i vilken man hanterar SKL:s Helikopterprojekt, beskriver man att det idag finns det finns sju baser för ambulanshelikoptrar i Sverige, vilket innebär att stora delar av Sveriges yta saknar täckning. De landsting som har helikopter är Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Uppsala, Stockholm, Visby och Västra Götaland. Landstinget i Värmland har beslutat att skaffa sig tillgång till helikoptertjänst, medan Landstinget Dalarna utreder förutsättningarna för en helikopter i Falun.

Endast 9av 21 landsting och regioner har idag tillgång till ambulanshelikoptrar för primäruppdrag. 4500000 invånare i Sverige kan idag alltså inte få hjälp av primär­helikoptrar mer än i begränsad omfattning och på grund av gränsdragningar mellan regioner. Man kan jämföra med Norge som är mindre till ytan och med lägre befolkningsmängd; där finns det 12 baser och ett nära samarbete med räddnings­helikoptrarna. I Sverige finns det 9 baser och ett dåligt utbyggt samarbete med sjöräddningen.

Alla invånare i Sverige har rätt till jämlik vård oavsett i vilken region man bor. Vi behöver inte bara bygga upp fler baser utan också stärka upp samarbetet med sjöräddningen. Detta kommer givetvis inte att kunna ske inom en snar framtid, därför behöver man därtill se över gränsdragningarna mellan landstingen. Tillhör man exempelvis Skåne läns landsting ska man kunna få livräddande insatser från ambulanshelikopter från exempelvis Värmland.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)