Jakt med båge

Motion 2021/22:3119 av Cecilia Widegren (M)

av Cecilia Widegren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att även i Sverige tillåta bågjakt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ta fram regelverk för bågjakt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Finland har fattat beslut om att tillåta jakt på storvilt med pilbåge. Det var sommaren 2017 som det finska parlamentet fattade beslut om att ändra jaktlagen så att det nu i Finland även är möjligt att jaga vitsvanshjort, dov- och kronhjort, vildren och vildsvin med pil och båge. Sedan tidigare är det möjligt att jaga rådjur med pil och båge på dispens efter genomfört skjutprov.

Finland har tradition att jaga med pil och båge. Redan 1993 reglerades jakten gällande småvilt, från år 2001 regleras jakt på rådjur och bäver. Det är nu dags för Sverige att få på plats en ordning där bågjakt regleras som annan jakt. Etablerad träning och övningsverksamhet finns i Sverige, för att kunna genomföra skjutprov, eventuell vidareutbildning och kompetensprov. Samarbete mellan Svenska Bågjägareförbundet och Svenska Jägareförbundet är etablerat, vilket gör att förslag på regelverk är i sin linda. Nu är det dags att få det på plats.

Cecilia Widegren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)