It-säkerhet

Motion 2021/22:1394 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till att offentlig verksamhets serverbehov byggs upp inom Sveriges gränser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Man häpnar ibland över hur dålig IT-säkerhet vi har. Allt från avlyssning av fysiska kablar till läckor och intrång i våra system. Det gäller allt från Transportstyrelsen, Folkhälsomyndighetens register, regionernas system, osv. Listan kan göras uppseendeväckande lång.

Detta bör göras genom att centralt dels ta kommando över det fysiska nätet och dels kontrollera och samordna vilka system som är säkerhetsklassade och hur de ska behandlas. Denna uppdelning är mycket vanlig hos våra stora företag.

Fysiska nätet: Att information som går genom ledningar som passerar våra landsgränser har ju visat sig vara öppet för avlyssning och därmed hot mot säkerhet, integritet och hemlig information om landet, medborgare och företag/myndigheter. Det så kallade molnet är ju inget annat än serverhallar och där har ju Sverige ett lämpligt läge och kompetens, vilket också är visat i konkurrens när storföretag som Google och Facebook vill lägga sina serverhallar här. Det borde också innebära att vi själva kan bygga serverhallar för vår egen säkerhet som vi själva kontrollerar. Vi skapar också jobb vid själva bygget och jobb för att driva dem. Dessutom blir det naturligt att underhålla den kompetens som behövs för detta. Problematiken blir inte mindre framöver.

Samordna system: När en uppsjö av myndigheter och regioner ska utveckla och driva egna system är det inte konstigt att kvaliteten blir skiftande. Kostnaderna blir också astronomiska. Här borde samordningsvinster gå att göra. Tex regionernas olika system borde kunna samordnas till nytta   för patienter, sjukvårdspersonal, säkerhet, ekonomi osv. Genom den mångfald av regioner och myndigheter som vi har borde man också kunna använda det som redan finns. Genom att samordna var system ska finnas (fysiskt och back up mässigt) kan man spara enormt på kostnader och säkerhet. Här finns mycket att utreda, men finns det fysiska molnet i Sverige kan mycket vinnas.

Ansvar: Vi har tillräckligt med myndigheter så ansvaret borde kunna förläggas till någon av redan befintliga myndigheter, man behöver inte skapa nya.

Jag föreslår riksdagen att ge regeringen i uppdrag att utreda möjligheten att samordna offentliga IT system och att kommunikationen inom systemen ska i så hög grad som möjligt gå inom Sveriges gränser.

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)