It och digitalisering för att utveckla vård och omsorg

Motion 2018/19:1529 av Lars Hjälmered (M)

av Lars Hjälmered (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur it och digitalisering kan användas för att utveckla vård och omsorg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska vården är på många sätt bra och patienter är ofta nöjda. Samtidigt finns utmaningar med områden som vårdkvalitet, bemötande och tillgänglighet. Klart är också att vi i Sverige använder långt ifrån alla möjligheter som finns med it och digitalisering inom vården. Ett byte av vårdcentral eller en flytt från ett landsting till ett annat resulterar oftast i postade journaler.

I Sverige har vi ett stort kunnande inom såväl forskning som praktik och företagande kring it och digitalisering liksom hur detta kan användas inom vård och omsorg. Möjligheterna för att både utveckla och effektivisera är otroligt stora. Exempelvis kan man med billiga sensorer helt automatiserat ta flera miljoner blodtryck under en längre tid istället för att en läkare eller en sköterska tar ett blodtryck vid ett enda tillfälle. Det ger en helt annan bild av patientens tillstånd. Med enkel teknik kan viktiga värden om puls, blodtryck mm. tas sladdlöst i en sjukhussäng, vilket exempelvis underlättar för kvinnor vid förlossning. Allt fler exempel från världen kommer nu också på där artificiell intelligens kombineras med vårdpersonals kunnande vilket ger bättre resultat. Till det finns naturligtvis åtskilliga andra exempel.

Utveckling inom it och digitalisering går väldigt fort. Digitaliseringen påverkar vård och omsorg liksom alla andra delar av vårt samhälle. Vi bör se till att försöka dra nytta av möjligheter för att utveckla och effektivisera vård och omsorg, men också för att ge möjligheter till nya företag och jobb. För att bättre använda möjligheterna bör det


övervägas hur alltifrån system och journalhantering kan utvecklas till hur nya tekniska lösningar kan forskas fram, testas och introduceras.

Lars Hjälmered (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)