Islamofobi

Motion 2005/06:Sf349 av Mariam Osman Sherifay m.fl. (s)

av Mariam Osman Sherifay m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över hur arbetet mot islamofobi kan stärkas.

Motivering

Redan innan terrorattackerna i USA den 11 september 2001 och bombdåden i London sommaren 2005, har islamofobi förekommit, utan att det har diskuterats i samhället.

Med begreppet islamofobi avses en person eller en grupp som hyser stark antipati gentemot muslimer och människor med muslimsk bakgrund. Detta kan yttra sig i allt från verbala trakasserier och diskriminering till våldshandlingar mot muslimer eller människor med muslimsk bakgrund.

Integrationsverket har nyligen gjort en rapport på ämnet där man bl.a. kommit fram till att 36,0 % av den tillfrågade svenska befolkningen anser att Islams värderingar till stor del inte är förenliga med de grundläggande värderingarna i det svenska samhället.

Stora motsättningar i ett samhälle gynnar ingen på lång sikt. Att söka överbrygga dessa är ett måste, om inget görs blir resultatet en ökad splittring mellan olika grupper. I sammanhanget är det därför viktigt att öka kunskapen hos människor om vad isalm är. För att överbrygga klyftorna är det viktigt att regeringen ser över hur arbetet mot islamofobi kan stärkas.

Stockholm den 5 oktober 2005

Mariam Osman Sherifay (s)

Eva Arvidsson (s)

Cinnika Beiming (s)

Christina Axelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)