Iran och Centralasien

Motion 2021/22:2588 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2588

av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Iran och Centralasien

Innehållsförteckning

1Förslag till riksdagsbeslut

2Inledning

3Mänskliga rättigheter

3.1Kvinnors rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

3.2Fackliga rättigheter

3.3Etniska och religiösa minoriteter och urfolks rättigheter

3.4Barns rättigheter

3.5Hbtq-personers rättigheter

4Iran

5Centralasien

5.1Kazakstan

5.2Kirgizistan

5.3Tadzjikistan

5.4Turkmenistan

5.5Uzbekistan

5.6Stormakters intressen i Centralasien

6Afghanistan och Centralasien

1        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige som såväl enskild stat som medlem i EU och FN i alla sina kontakter med Iran
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)