Involvera hästnäringen i friskvård och rehabilitering

Motion 2015/16:285 av Christina Örnebjär och Bengt Eliasson (båda FP)

av Christina Örnebjär och Bengt Eliasson (båda FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utvidga friskvårdsavdraget till att även omfatta ridsport och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns runt 540 ridskolor, en halv miljon människor utövar sporten som är vår näst största. I dag omfattas inte ridsporten av friskvårdsbidraget utan räknas som en av de exklusiva sporter som kräver dyrbara anläggningar, redskap och kringutrustning och/eller inte kräver fysisk ansträngning. Ingenting av detta är dock applicerbart på ridsporten.

Ridsporten har alltid varit kvinnodominerad och den har också alltid fått stå tillbaka för de mer mansdominerade sporterna. Förutom att leda till fysisk aktivitet är tillvaron i stallet också en erkänt stark komponent i att fostra goda ledare. I stallet har många ungdomar fått sitt första jobb och ännu fler sin första ledarskapsutbildning. Tjejer som tillbringat sin tid i stallet som unga hittar man ofta på ledande positioner i vuxen ålder. En stark och växande hästnäring kan bidra till att skapa en brygga mellan stad och land och se till att våra landskap hålls öppna. Hästen har förmågan att skapa ett klimat av gemenskap bortom olikheter, men också att ge ro och styrka när vi människor behöver det. Stallet är en viktig fysisk mötesplats.

Hästnäringen ger människor en förbättrad hälsa, livskvalitet, psykiskt och fysiskt välbefinnande och är ett viktigt verktyg för en bättre folkhälsa i Sverige. Hästen stärker både kropp och själ. Hästnäringen berikar människors liv, vilket leder till bättre hälsa, rekreation, motion, rehabilitering och sociala nätverk. Att uppmuntra till umgänge med hästar och ridning som friskvård är en investering i folkhälsa. Ändå diskrimineras den genom att inte klassas som avdragsgill friskvård. Det är vetenskapligt bevisat att den har läkande effekter vid både habilitering, rehabilitering och i förebyggande friskvård. Ridning är för många med balanssvårigheter en god träning, liksom för dem med olika former av funktionsnedsättningar. Att trots allt gott hästsporten leder till undanta den från friskvårdsbidraget är både tråkigt och märkligt.

Det är inte rimligt att ridsporten exkluderas från de skattebefriade friskvårdsförmånerna. Dessa syftar till att få fler människor att motionera och därmed bidra till en bättre folkhälsa.

Hästsporten är viktig för hela samhället. Genom att låta den ingå i den avdragsgilla friskvården kan vi uppmuntra fler att utöva den, till gagn för både den individuella hälsan och folkhälsan. Vid en ökad omfattning av hästsport i Sverige skulle också viktiga lokala näringar stärkas och företagande uppmuntras. Skattelagstiftningens diskriminering av ridning måste upphöra.

Hästsporten leder till ökad folkhälsa, ökad sysselsättning och fungerar både förebyggande och habiliterande. Det är dags att se över friskvårdsbidraget så att det också kan omfatta ridsporten.

Christina Örnebjär (FP)

Bengt Eliasson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)