Investera Sverige ur krisen

Motion 2009/10:Fi261 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:Fi261

av Lars Ohly m.fl. (v)

Investera Sverige ur krisen

v555

1 Sammanfattning

Krisen är global men på grund av regeringens förda politik slår krisen hårdare mot Sverige än mot jämförbara länder. Fallet i bruttonationalprodukten (BNP) under 2009 är klart större i Sverige jämfört med EU-genomsnittet. Samtidigt stiger också den svenska arbetslösheten betydligt snabbare än EU-snittet och är nu för första gången högre än EU-snittet.

Arbetslösheten beräknas redan nästa år uppgå till 11,4 procent och sysselsättningsgraden sjunker till de nivåer som förelåg under 90-talskrisen. Inkomstklyftorna ökar kraftigt på grund av regeringens politik och är de största sedan SCB började mäta dem. Den antifackliga politiken har inneburit att antalet personer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)