Invandrarkunskap i vårdutbildningen

Motion 1990/91:Ub806 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:Sf617 hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om invandrarkunskap i hälso- och
sjukvårdsutbildningen.

Stockholm den 21 januari 1991

Gullan Lindblad (m)

Hans Dau (m)

Margit Gennser (m)

Bertil Persson (m)

Karl-Gösta Svenson (m)

Göran Åstrand (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)