Invandrare och flyktingar, utgiftsområde 8

Motion 2001/02:Sf399 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

av Magda Ayoub m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2001/02:Sf399

av Magda Ayoub m.fl. (kd)

Invandrare och flyktingar, utgiftsområde 8

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 6

4 Migration 6

4.1 En human flyktingpolitik i Europa 6

4.2 Schengensamarbetet 7

4.3 Transportörsansvaret 7

4.4 Visum 8

4.4.1 Besöksvisum 8

4.5 Dublinkonventionens brister 9

4.6 Säkert tredje land 10

5 Svensk migrationspolitik – human och rättssäker 11

5.1 Jourbiträde och medborgarvittnen 11

5.2 Utredning och beslut om uppehållstillstånd 11

5.2.1 Uppehållstillstånd för adopterade 11

5.3 Tolk 12

5.4 Språktest 12

5.5 Ta professionellas uttalande på större allvar 13

5.6 Utlänningsnämnden – rättssäkerhetens svaga punkt 13

5.7 Skyddsbehövande 14

5.8 Humanitära
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (43)