Internationellt samarbete i en ny tid

Motion 2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2022/23:849

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Internationellt samarbete i en ny tid

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk utrikespolitik ska försvara och främja den liberala demokratin och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk utrikespolitik ska vara sammanhängande och baseras på enhetligt agerande i säkerhets-, handels- och utvecklingspolitikens olika delar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fullföljandet av den svenska Natoansökan jämte fortsatt kraftfullt EU-svar på Rysslands krig är de viktigaste säkerhetspolitiska frågorna kommande år och tillkännager detta för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (64)