Internationellt samarbete i en ny tid

Motion 2021/22:3246 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Motion till riksdagen

2021/22:3246

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Internationellt samarbete i en ny tid

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk utrikespolitik ska försvara och främja den liberala demokratin och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk utrikespolitik ska vara sammanhängande och baseras på enhetligt agerande i säkerhets-, handels- och utvecklingspolitikens olika delar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver tydliggöra svensk säkerhetspolitik och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla och fördjupa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (59)
Behandlas i betänkande (18)