Internationella valutafonden och Världsbanken

Motion 2007/08:U226 av Hans Linde m.fl. (v)

av Hans Linde m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:U226

av Hans Linde m.fl. (v)

Internationella valutafonden och Världsbanken

v610

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Insyn och inflytande 4

4.1 Ökad insyn i Sverige 4

4.1.1 Den nordisk-baltiska representanten 4

4.1.2 Återrapporteringen från IMF och Världsbanken 4

4.1.3 Ett utskott, ett ansvar 5

4.2 Ge utvecklingsländerna större makt i Internationella valutafonden och Världsbanken 5

4.2.1 Röstfördelningen på årsmötena 5

4.2.2 Platser i styrelserna 6

4.3 Öppna styrelsearbetet 6

4.3.1 Låt hela världen konkurrera om ordförandeposten 7

5 Konditionalitet, skuldfrågor och fattigdomsbekämpning 8

5.1 Konditionalitetens begränsningar 8

5.2 Konditionaliteten och fattigdomsbekämpningen 10

5.2.1 Sätt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)