Internationell rättegång i Sverige

Motion 1993/94:U901 av Sten Söderberg (-)

av Sten Söderberg (-)
Sverige bör åta sig att arrangera en opartisk rättegång
rörande den kända Lockerbiekatastrofen.
En sådan rättegång kan återföra Sverige till dess rätta
plats i världen, såsom en neutral plats för lösning av svåra
internationella konflikter och problem.
Hållandet av en sådan rättegång borde tillfredsställa alla
parters önskemål.
Regeringen, UD och andra organisationer bör
undersöka praktiska och andra möjligheter för ett sådant
arrangemang.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en internationell rättegång i
Sverige.

Stockholm den 18 januari 1994

Sten Söderberg (-)
Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)