Internationell kvinnodag

Motion 2004/05:K253 av Mats Einarsson m.fl. (v)

av Mats Einarsson m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring i lagen (1998:253) om allmänna helgdagar som innebär att den 8 mars blir allmän helgdag.

2Motivering

Förenta nationerna proklamerade 1980 den 8 mars som internationell kvinnodag. Det innebär att i år har den internationella kvinnodagen i 24 år haft officiell status som den dag då kvinnor världen över samlas och genomför olika manifestationer.

Den internationella kvinnodagen är inte partipolitiskt knuten. Den är till för att placera kvinnofrågor högt upp på dagordningen. Frågor om fred och internationell solidaritet är ofta bärande teman. Många kvinnor är dock förhindrade att delta i de demonstrationer, manifestationer, möten och föreläsningar som anordnas med anledning av kvinnodagen.

15 länder har redan beslutat att göra 8 mars till helgdag. Vänsterpartiet anser att Sverige bör vara ytterligare ett land bland dessa.

En utökning av antalet helgdagar innebär visserligen en samhällelig kostnad. Regeringen bör därför, innan frågan slutgiltigt avgörs, utreda dessa kostnader och bedöma om de kan anses inrymmas i det totala samhällsekonomiska utrymmet eller om en växling mot en annan helgdag bör ske.

I enlighet med det anförda vill vi att riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag som innebär att den 8 mars blir allmän helgdag.

Stockholm den 20 september 2004

Mats Einarsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)