Integrerade bostadsområden

Motion 2018/19:2081 av Aylin Fazelian (S)

av Aylin Fazelian (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta att verka för integrerade bostadsområden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi måste minska segregationen. Den S-ledda regeringen har lanserat ett långsiktigt reformprogram som syftar till att bryta långtidsarbetslösheten, lyfta elevers skolresultat och bekämpa brottsligheten.

En grundsten i den svenska modellen är ett samhälle som håller ihop. Men klyftorna och segregationen har tillåtits växa under lång tid. Vi kan aldrig tolerera att människors liv förstörs av kriminalitet, extremism, och förtryck av kvinnor eller oliktänkande. Inte heller attacker mot polis, brandmän eller ambulanser. Därför måste segregationen brytas.

Reformprogrammet sträcker sig fram till 2025 och fokuserar mycket på långtids­arbetslösheten och kriminaliteten.

Jag skulle vilja säga att integration och ett tryggt och sammanhållet Sverige får vi främst genom att minska bostadssegregationen och trångboddheten.

Regeringen måste fortsatt verka för att fler blandade boendeformer skapas i bostads­områden, att allmännyttan skyddas och stimulera byggandet av fler prisvärda hyres­rätter.

Aylin Fazelian (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)