Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Integrationsinsatser genom bildning och kunskap

Motion 2021/22:1316 av Anders Österberg (S)

av Anders Österberg (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga insatser där sociala företag får ersättning för att i samverkan med andra aktörer genomföra bildningsinsatser för demokrati och historia och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I målgruppen som står längst bort från den reguljära arbetsmarknaden är utrikesfödda överrepresenterade. När det kommer till den målgruppen finns det ett stort behov av bildning när det gäller det svenska samhället och ofta när det gäller demokrati, historia, barnuppfostran, jämställdhet och så vidare. Det behövs bildning för att öka kunskaperna om rättigheter, möjligheter och skyldigheter i landet. Den samhällsorientering som sker idag för många nyanlända är alldeles för kort. De flesta som kommer till Sverige vill vara med och bidra men Sverige måste också ge möjligheter att öka kunskapen om landet. En modell som man skulle kunna kolla på för att uppnå detta är de kombinationsutbildningar som redan finns, men att målet skulle vara tydligare att öka människors kunskap. Därigenom skulle Sverige också bli rikare som land.

Ökad bildning kan leda till ökad integration, folkhälsa och delaktighet i samhället, men kan också stärka föräldrar på ett sätt som kommer hjälpa deras barn.

Anders Österberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)