Integration

Motion 2002/03:Sf336 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2002/03:Sf336

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Integration

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 27

2 Förslag till riksdagsbeslut 29

3 Inledning och utgångspunkter 31

3.1 Några begrepp 33

4 Integrationspolitik och generella insatser 33

4.1 Socialt segregerade bostadsområden 34

4.2 Storstadssatsningen 34

4.3 Flyktingskap och introduktion 35

4.3.1 Den kommunala flyktingmottagningen 35

4.4 Allas rätt till arbete 36

4.4.1 Handledning för invandrade 37

4.4.2 Regler i arbetslöshetsförsäkringen 37

4.4.3 Program för kvinnor med utländsk bakgrund 38

4.4.4 Facklig talerätt 38

4.4.5 Mångfaldsplaner 38

4.4.6 Flerspråkighet som merit 39

4.4.7 Positiv likabehandling 39

4.4.8 Rättegångskostnader vid diskriminering 39

4.5 Allas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (41)