Insatser mot hemlöshet

Motion 2021/22:356 av Yasmine Eriksson (SD)

av Yasmine Eriksson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stötta kommunerna i arbetet mot hemlöshet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för kommuner att samarbeta i arbetet mot hemlöshet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kommunernas socialtjänst har det yttersta ansvaret för att människor som bor eller vistas i en kommun ska få det stöd och den hjälp de behöver. Trots flera lagar som är till för att hjälpa utsatta och bostadslösa personer finns det tusentals hemlösa i Sverige. Enligt Socialstyrelsens hemlöshetskartläggning från 2017 rapporterades drygt 33250 personer som hemlösa runt om i landet. Nästan 6000 av dem befann sig i akut hem­löshet vilket innefattar personer som t.ex. bor på akutboenden, härbärgen eller jour­boenden eller sover utomhus, i trappuppgångar eller liknande.

Socialtjänstlagen är inte tillräcklig och mer behöver göras för att inte tusentals människor ska behöva leva i hemlöshet. En anledning till att bistånd till bostad uteblir för vissa är bristen på bostäder. Målet måste vara att ingen ska vara utan bostad i Sverige, och därför behövs nya insatser från staten för att stötta kommunerna i arbetet med att motverka hemlöshet. Det behöver även underlättas för kommuner att samarbeta i arbetet mot hemlöshet i de fall där kommunen för tillfället inte har en tillräckligt god bostadsförsörjning för ändamålet.

Yasmine Eriksson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-24 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)