Insatser för unga lagöverträdare

Motion 1988/89:So330 av Lars Werner m. fl. (vpk)

av Lars Werner m. fl. (vpk)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So330

av Lars Werner m. fl. (vpk)
Insatser för unga lagöverträdare

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion I988/89:Ju821 hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförs angående åtgärdsplan samt samordnande instanser
när det gäller unga lagöverträdare.

Stockholm 24 januari 1989
Lars Werner (vpk)

Bertil Måbrink (vpk) Berith Eriksson (vpk)

Lars-Ove Hagberg (vpk) Bo Hammar (vpk)

Margo Ingvardsson (vpk)

Hans Petersson (vpk)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)