Inrätta en kommunal standard i välfärdssystemet

Motion 2014/15:660 av Said Abdu (FP)

av Said Abdu (FP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta en kommunal standard i välfärdssystemet.

Motivering

I Sverige säger vi att det skall finnas en likvärdig offentlig service för alla människor. Så är det tyvärr inte idag. Kommunerna tar sig stora friheter vid budgetsättningen och vid kriser sparas det ofta på kärnverksamheten: skola, äldrevård och liknande. Detta ofta för att kunna finansiera visionära stadsbyggnadsprojekt, bygga fotbollsplaner och annat som förvisso är trevligt, men kanske inte nödvändigt för invånarna och samhällets framtid. Det behövs en bättre prioriteringsordning inom kommunerna för att säkerställa att medborgarnas service blir tillräcklig, oavsett kommun.

 

Mot bakgrund av detta föreslås att det införs en nationell standard, förslagsvis inskriven i kommunallagen, vilken måste efterföljas. Om det finns en kvalitetsmässig kravspecifikation som tydligt anger vad kommunen skall leverera till sina invånare slipper vi situationer där man skär ned på skolmaten eller antalet anställda inom äldrevården för att kunna finansiera en idrottsarena eller fotbollsplan trots att budgeten är ansträngd.

.

Said Abdu (FP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-06 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare