Innovation och forskning - en effektivare ansats för att motverka ökade utsläpp av växthusgaser

Motion 2015/16:1233 av Said Abdu (FP)

av Said Abdu (FP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avsätta en del av miljöbudgeten till forsknings- och innovationsprojekt inom industrins miljöpåverkan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utsläppen av växthusgaser är som vi alla vet ett miljöproblem som bör tas på allvar om vi vill ha kvar ett klimat där människan kan leva även i framtiden. Således måste vi ta det hela på allvar. Enligt IPCC står industrin i världen (2004) för cirka en femtedel av utsläppen, nästan dubbelt så mycket som den globala transportsektorn. Därför bör vi jobba mer med innovationer och forskning för att minska utsläppen inom den industriella sektorn.

Förutom att detta bidrar till en bättre miljö kan också på sikt en satsning på miljövänligare industri göra oss till världsledande inom klimatsmart industri, vilket ökar motivationen att förlägga industriell produktion i Sverige, vilket ger en större arbetsmarknad inför framtiden.

 

 

 

Said Abdu (FP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare