Inkludering och antidiskriminering

Motion 2013/14:A301 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:A301

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Inkludering och antidiskriminering

V286

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Inledning 3

4 Bra skola för alla barn 4

4.1 Öppen skola 4

4.2 Mer resurser till studiehandledning på modersmål 4

4.3 Gratis frukost för elever i grundskolan 5

5 Språksatsningar för vuxna 5

5.1 Svenskundervisning från första dagen i Sverige 5

5.2 Högre kvalitet på sfi 6

6 Jobb och utbildning 6

6.1 Validering och kompletteringsutbildningar 6

6.2 En andra chans 7

6.3 Effektivare matchning och rekryteringsmässor 8

6.4 Obligatoriska kravprofiler vid rekrytering 9

6.5 Flerspråkighet och tvärkulturell kompetens merit vid anställning 9

7 Fler bostäder 10

7.1 Bostadsförmedling 10

8 Flyktingmottagande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)