Ingen tillståndsplikt för LAN-spel

Motion 2014/15:1583 av Mathias Sundin m.fl. (FP)

av Mathias Sundin m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lagen om anordnande av visst automatspel bör ändras så att det inte krävs något tillstånd för att anordna LAN-spel.

Motivering

I Sverige krävs tillstånd från Lotteriinspektionen för att anordna så kallat LAN-spel, alltså att datorer kopplas ihop i ett nätverk.

Lotteriinspektionen skriver: ”Regeringsrätten bestämde år 2007 att också programmerade datorer för spel som till exempel är ihopkopplade i LAN-miljö eller liknande nätverk på internet skulle omfattas av automatspelslagen. Därmed blev också denna verksamhet tillståndspliktig.

LAN-spelande är utbrett i Sverige. Allt från några personer på ungdomsgårdar till världens största LAN, Dreamhack, i Jönköping, med över 20000 deltagare. Man spelar dataspel: Starcraft, Counterstrike, World of Warcraft och andra liknande spel. Man spelar inte om pengar och det går inte på något sätt att jämföra med spel på enarmade banditer, Jack Vegas-maskiner eller liknande.

Tillstånd för LAN-spelande är onödigt regelkrångel och byråkrati och lagen bör snarast ändras.

.

Mathias Sundin (FP)

Robert Hannah (FP)

Birgitta Ohlsson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)