Infrastruktur i Västsverige

Motion 2009/10:T321 av Hans Olsson m.fl. (s)

av Hans Olsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en ny höghastighetsjärnväg mellan Borås och Göteborg.

Motivering

En satsning på nya och snabbare tåg och järnvägar är en avgörande framtidsfråga för Västsverige och framför allt för Borås stad och dess framtida utveckling. En snabbjärnväg, Götalandsbanan, mellan Borås och Göteborg, och i dess förlängning ända till Stockholm, är mycket betydelsefull för regionens utveckling. Dessutom är den viktig av miljöskäl. Om vi ska lyckas med omställningen till ett mer långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle måste vi satsa på järnvägen och ge den en större betydelse i vårt framtida transportsystem.

Regeringens utredare har nu lagt fram sitt förslag om byggande av höghastighetståg från Göteborg till Stockholm. Utredaren menar att banan skulle skapa helt nya förutsättningar till effektiva gods- och persontransporter och därmed stärka både landets och regionens konkurrenskraft. Projektet är också enligt gjorda kalkyler samhällsekonomiskt lönsamt. Därför är det angeläget att tillräckliga resurser avsätts för att planering av projektet kommer i gång utan dröjsmål.

Stockholm den 1 oktober 2009

Hans Olsson (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Phia Andersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)