Infrastruktur för en storstad

Motion 2009/10:T475 av Désirée Pethrus Engström (kd)

av Désirée Pethrus Engström (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla infrastrukturen i Stockholm med både väg och järnväg för att möta de framtida utmaningarna för en storstad.

Motivering

Stockholm växer mer och mer för varje år och utvecklas alltmer till en storstad av internationella mått. Med denna utveckling kommer också stora utmaningar och krav på förbättrade kommunikationer. Därför behövs det krafttag när det gäller infrastrukturen i och omkring Stockholm. Det behövs stora satsningar på både vägar och järnvägar. Flera stora projekt har diskuterats fram och tillbaka i många år och några av dessa börjar nu också närma sig ett genomförande. Det är nu viktigt att dessa projekt verkligen kommer igång och inte behöver processas flera år till innan byggstart.

Ett sådant projekt är Förbifart Stockholm som är en mycket viktig förbindelse för hela Stockholmsregionen. En minskning av belastningen på vägarna närmast stadens kärna är en nödvändighet. Regeringen bör därför skyndsamt agera så att projektet kan sättas igång utan förseningar.

Ett projekt som redan har påbörjats är bygget av Citybanan som när den är färdig kommer att lösa upp den största flaskhalsen i svensk infrastruktur, nämligen dubbelspåret förbi Gamla stan och Riddarholmen. Citybanan kommer på många sätt att förbättra möjligheterna för pendlande i Stockholmsregionen. I detta sammanhang är det viktigt att lösa kommunernas medfinansiering på ett ändamålsenligt sätt så att projektet kan fortskrida som planerat.

För en internationell storstad är det viktigt med goda kommunikationer för mer långväga transporter. Stockholm behöver komma närmare Europa eftersom fler och fler företag verkar på en större marknad. Det är också viktigt att byta ut flyg mot järnväg för att klara målsättningarna på klimatområdet. För Stockholm är det därför viktigt att få till stånd spår för snabba järnvägstransporter ner till kontinenten. Att bygga spår för höghastighetståg från Stockholm ner till Köpenhamn och vidare till Tyskland borde därför prioriteras av regeringen.

För att Stockholm ska fortsätta att vara en attraktiv storstad krävs satsningar på infrastrukturen både i, omkring, till och från regionen. Det behövs också en god avvägning mellan satsningar på vägar och järnvägar.

Stockholm den 5 oktober 2009

Désirée Pethrus Engström (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)