Informationskampanjer om brott mot mänskligheten

Motion 2011/12:Kr323 av Carina Herrstedt (SD)

av Carina Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en återkommande nationell informationskampanj om kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten.

Motivering

I budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1) aviserade regeringen att Forum för levande historia skall ges ett särskilt uppdrag för att belysa och informera om kommunismens brott mot mänskligheten. I jämförelse med upplysningskampanjen om nazismen och dess förbrytelser, inte minst Förintelsen av sex miljoner judar, ”Om detta må ni berätta …”, så har upplysningen om kommunismens brott varit mindre uppmärksammad. Kunskaperna om de ideologiska likheterna mellan kommunism och nationalsocialism är skrämmande låg hos svenska ungdomar. Likaså är kunskaperna om kommunismens förbrytelser och folkmord närmast obefintliga.

I den regeringsförklaring som lästes upp hösten 2006 sades följande: ”I skolan bör upplysningen om brott inspirerade av totalitära ideologier utvecklas. Också kommunismens brott mot mänskligheten ska uppmärksammas.”

Upplysning och öppenhet är det enda vaccin som fungerar mot totalitära ideologier. För att värna vårt öppna samhälle så krävs det att såväl kunskaper om centrala skeenden i vår nutidshistoria, som de värderingar som vårt samhälle bygger på – med utgångspunkt i det unika, lika och okränkbara människovärdet – överförs mellan generationerna.

Det är dags att i våra skolor initiera återkommande informationskampanjer om kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten och deras skuld till miljoner människors död under 1900-talet.

Stockholm den 5 oktober 2011

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)