Information om förebyggande tandvård

Motion 1988/89:So412 av Margit Sandéhn och Anita Jönsson (båda s)

av Margit Sandéhn och Anita Jönsson (båda s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So412

av Margit Sandéhn och Anita Jönsson (båda s)
Information om förebyggande tandvård

Mångå människor med kroniska mag- och tarmsjukdomar har stora problem
med tänderna som kan leda till höga kostnader för tandvård.

Orsakerna kan vara av skiftande slag, bl.a. behov av mellanmål som gör att
tänderna utsätts för större risker så att kariesangrepp uppstår. Tandhygienen
kan bli eftersatt under sjukdomsperioder när man själv inte orkar klara den
personliga hygienen. Därför anser vi att det behövs ökade kunskaper och
information om hur kroniska mag- och tarmsjukdomar och behandling av
dessa påverkar tänderna och att större uppmärksamhet riktas på behovet av
förebyggande tandvård vid kroniska mag- och tarmsjukdomar. Vi anser att
socialstyrelsen bör ge läkare och apotek i uppdrag att informera om de
problem som kan uppstå.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om behovet av förebyggande tandvård för personer
med kroniska mag- och tarmsjukdomar.

Stockholm den 17 januari 1989

Margit Sandéhn (s)

Anita Jönsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)