Information från fackliga organisationer i skolan

Motion 2013/14:Ub268 av Hillevi Larsson (S)

av Hillevi Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skolor ska släppa in fackliga organisationer för att informera eleverna om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet.

Motivering

Många elever får prova på att sommarjobba. Något som inte bara ger extra pengar utan även är en utmärkt förberedelse inför arbetslivet. Detta är mestadels positivt.

Men tyvärr är det alltför många arbetsgivare som inte upplyser sina sommarjobbare om vilka rättigheter de har på arbetsplatsen eller som ger utbildning om säkerheten när det finns risker i jobbet. Det förekommer till och med att arbetsgivare lurar ungdomar på lönen, låter dem arbeta till usla arbetsvillkor och utsätter dem för livsfara. Fackets hjälptelefon brukar gå varm på somrarna när ungdomarna vill veta vilka regler som gäller eller få hjälp när de blivit illa behandlade. Detta visar hur stort behovet av förebyggande information är!

Det borde därför vara självklart att skolorna släpper in fackliga organisationer från LO, TCO och Saco för att informera om vad som gäller i arbetslivet redan innan ungdomarna börjar sommarjobba. Upplever eleverna missförhållanden på sommarjobbet vet de ju dessutom vem de då ska kontakta för att få hjälp. Det är också värdefullt för eleverna att få information om arbetslivet innan de tar extrajobb och senare träder ut i arbetslivet efter skoltiden.

Givetvis bör även representanter från arbetsgivarorganisationer vara välkomna i skolan. Men det bör inte vara möjligt för skolor att bjuda in arbetsgivarorganisationer om de inte också bjuder in fackliga organisationer. Man kan inte räkna med att de flesta elever kommer att bli arbetsgivare, särskilt inte på sommarjobbet! Flertalet elever kommer senare i arbetslivet också bli arbetstagare, vilket gör det extra viktigt att de redan under skoltiden får träffa representanter från arbetstagarorganisationer som kan upplysa om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet.

Stockholm den 1 oktober 2013

Hillevi Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)