Införande av studentmedarbetare i Sverige

Motion 2010/11:A269 av Olof Lavesson (M)

av Olof Lavesson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga ett införande av studentmedarbetare i Sverige.

Motivering

Hoten mot ungdomar som vill komma in på arbetsmarknaden är många. Europa brottas med hög ungdomsarbetslöshet och det gör även Sverige. Höga ingångslöner och en stel arbetsmarknad är bidragande orsaker. Det största hindret är dock ofta bristen på arbetslivserfarenhet. En samlad jobbpolitik kräver insatser på olika områden, men för att komma åt problemen med bristande erfarenhet borde Sverige överväga att införa den danska modellen med studentmedarbetare.

Inom praktiska ämnen är det självklart att diskutera praktik eller lärlingsutbildningar. Det borde vara lika självklart inom teoretiska ämnen. Ett relevant studentjobb, med anknytning till utbildningen, har självklart betydelse för ett framtida yrkesliv. Samtidigt får fler studenter möjligheten till extrajobb som ger ökat ekonomiskt utrymme.

Det danska studentmedarbetarsystemet är inte en formell del av utbildningen. Det är snarare jobb som utannonseras och sökes som övriga tjänster på arbetsmarknaden. Avtalen är individuella, men har sin bas i närliggande kollektivavtal. Lönenivån är strax under en nyutexaminerad students ingångslön. En jurist kan exempelvis jobba inom en myndighet eller ett privat företag, statsvetare på organisationer, ingenjörer på konsultföretag och så vidare. Ungefär hälften av de danska studenterna har ett studierelevant arbete och runt 30 procent har säkrat sitt första jobb innan studierna är avslutade.

I Danmark är systemet uppskattat av alla. Frågar man arbetsgivar-, arbetstagar- och studentorganisationer är samtliga positiva. Systemet möjliggör också för företag att upptäcka kompetenser tidigare, samtidigt som de ges ett bra tillfälle att visa upp sig som framtida arbetsgivare.

Alliansen har återupprättat arbetets värde i Sverige. Det lönar sig mer att arbeta idag än vad det gjorde under den socialdemokratiska regeringen. Men arbetslinjen behöver fortsätta att utvecklas. Det danska systemet är ett nytt och intressant alternativ med fokus på akademiker. Tillsammans med en samlad jobbpolitik där det lönar sig att arbeta, anställa, starta och driva företag bör även ett införande av studentmedarbetare övervägas.

Stockholm den 26 oktober 2010

Olof Lavesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)