Införande av skilda valdagar

Motion 2005/06:K203 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skilda valdagar.

Motivering

Visst vore det en fördel med skilda valdagar för de tre valen, valen till riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige. Jag tror det och därav denna motion med förslag som jag också tidigare framfört under mina år i riksdagen.

I dag har folk svårt att vid allmänna val – då det är tre olika val samtidigt – skilja på dessa val och verkligen skilja på vilka politiker man röstar på i de olika valen.

Det här har – enligt forskare – främst Socialdemokraterna och vänstern tjänat på eftersom de oftast har svaga lokala politiker och ledare som tjänar på att få röster då folk t.ex. röstar på en socialdemokrat på riksnivå, men samtidigt då – utan kanske att förstå det – röstat på en socialdemokrat på kommunnivå och landstingsnivå.

Det vore en fördel – och bra för demokratins bästa – om det blir skilda valdagar för de tre valen:

Valet till riksdagen en dag för sig.

Valet till kommuner och landsting en annan dag. Den ordningen skulle också ge exempelvis politikerna i landstinget en möjlighet att profilera sig och folk skulle få en chans att veta vilka kandidater som finns. I dag försvinner valet till landstinget.

Stockholm den 14 september 2005

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)