Införande av samtyckeskravet

Motion 2011/12:Ju400 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2011/12:Ju400

av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Införande av samtyckeskravet

MP1801

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut 2

2 Inför samtyckeskrav i våldtäktsparagrafen 2

3 Sexualbrottsutredningens förslag 3

4 Miljöpartiets syn på sexualbrottsutredningen 4

5 Samhällsproblemet mäns sexualbrott mot kvinnor 5

6 Miljöpartiets utredning 6

7 Samtyckesutredningens arbetsform 7

8 Utredningens direktiv 7

9 Vad krävs för att ge den sexuella integriteten fullgott lagskydd? 8

10 Miljöpartiets lagförslag 8

10.1 Sex med någon som inte frivilligt deltar straffbeläggs 10

10.2 Sexualbrottet rubriceras sexuellt utnyttjande 10

10.3 Våld, hot eller annat tvång i samband med sex bestraffas enligt befintliga straffbud om sådana
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)