Införande av obligatoriskt alkolås

Motion 2006/07:T284 av Jan Björkman m.fl. (s)

av Jan Björkman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tidigarelägga införandet av alkolås i motorfordon.

Motivering

Trafikonykterheten är ett stort problem som vållar personskador och skördar oskyldiga människors liv. Trots försök med nollvisionsprojektet och flera förebyggande kampanjer fortsätter alkoholrelaterade dödsfall i trafiken att vara ett allvarligt problem i Sverige såväl som i Europa. Men med ny alkolåsteknik verkar det som om man kan både stävja dödsolyckor i trafiken och skapa ett bra alternativ till körkortsåterkallelse, som ofta kan vara förödande för en individ. Omkring 6 000 svenska förare förlorar varje år sitt körkort på grund av rattfylleri. Av trafiksäkerhetsskäl bedöms de olämpliga att fortsätta köra bil. Därutöver får de sitt straff som i regel är fängelse eller böter. De flesta döms för grovt rattfylleri, vilket leder till återkallelse av körkortet under minst tolv månader. För nytt körkort krävs därefter alltid läkarintyg som styrker nykterheten. Har spärrtiden bestämts till mer än tolv månader krävs därutöver godkänt förarprov, vilket innebär både teori och uppkörning.

Alkolås används i två syften. Dels som alternativ till körkortsåterkallelse för rattfyllerister. Ett återkallat körkort innebär ofta en personlig katastrof, och risken för missbruk ökar. Med alkolås får rattfylleristen möjlighet att köra bil, och chansen till rehabilitering ökar. Dels används också alkolås som ett led i kvalitetssäkring av transporter i företag. Tack vare alkolåset kan företagen garantera att transporterna utförs av nyktra förare.

Det är för många som kör berusade i trafiken. För att öka trafiksäkerheten och minska alkoholrelaterade olyckor i trafiken behövs alkolås på alla bilar och motorfordon. Vi föreslår därför att alkolås snarast, redan innan 2012, införs på alla bilar och motorfordon i Sverige och Europa för att minska olyckor i trafiken.

Stockholm den 23 oktober 2006

Jan Björkman (s)

Kerstin Andersson (s)

Peter Jeppsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)