Införande av ett tredje juridiskt kön

Motion 2014/15:1685 av Anders Schröder m.fl. (MP)

av Anders Schröder m.fl. (MP)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett tredje juridiskt kön i Sverige.

Motivering

Sveriges nuvarande lagar erkänner och utgår ifrån tanken att det finns två kön: män och kvinnor. Verkligheten är dock mer nyanserad. Vissa människor föds utan en tydlig könstillhörighet, det rör sig om cirka 1 barn av 1 500. Andra människor identifierar sig som varken man eller kvinna och känner sig obekväma med de förväntningar som följer med att identifieras som respektive kön.

I ett inkluderande samhälle är det rimligt att människor har möjlighet att definiera sig själva. Då står det binära systemet med endast alternativen man och kvinna i vägen för en del människor. För att komma till rätta med det här problemet har en del länder infört ett tredje juridiskt kön. På så sätt kan fler människor få en juridisk könstillhörighet som ligger närmare hur de själva identifierar sig, och det kan också underlätta för personer som föds utan en klar könstillhörighet.

Ett införande av ett tredje juridiskt kön har en del praktiska konsekvenser. Bland annat är de svenska personnumren uppbyggda på dikotomin man–kvinna. Regeringen bör därför överväga införandet av ett tredje juridiskt kön. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

.

Anders Schröder (MP)

 

Annika Hirvonen (MP)

Rasmus Ling (MP)

Niclas Malmberg (MP)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)