Införande av en författningsdomstol

Motion 2013/14:K356 av Johnny Skalin (SD)

av Johnny Skalin (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en nationell författningsdomstol.

Motivering

Kontrollen över det demokratiska systemet bör rimligen anses vara möjligt att effektivisera. Särskilt behövs ett utökat kontrollsystem för att ytterligare försäkra de svenska väljarna om att deras företrädare i Sveriges riksdag också fattar beslut som är fullt förenliga med den svenska konstitutionen. Denna kontroll är särskilt viktig vid förändringar av grundlagen samt när EU föreslår maktöverföringar av inte redan överlämnad makt över landet. För att stärka demokratins funktion bör således en förvaltningsdomstol, möjligen liknande den tyska, införas i Sverige med behörighet och makt att upphäva beslut i riksdagen om de anses strida mot författningen. Domstolens uppgift blir alltså att hjälpa politikerna att tolka författningen samt att garantera medborgarnas fri- och rättigheter gentemot den lagstiftande och exekutiva makten.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2013

Johnny Skalin (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)