Införande av blåljuspersonalens dag

Motion 2021/22:475 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av blåljuspersonalens dag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med blåljuspersonal avses personalen som jobbar i utryckningsfordon såsom polis, sjukvård och brandkår. De senaste åren har vi sett en skrämmande utveckling med exempel på angrepp, våld och hot mot blåljuspersonal. Personal har vittnat om såväl stenkastning som vandaliserade fordon och verbala hot och kränkningar. Denna utveckling får aldrig accepteras utan måste motarbetas med kraft, och ett steg i den riktningen vid sidan av mer handfasta åtgärder är att samhället lyfter fram och hedrar den personal som dagligen arbetar i denna verksamhet varför jag föreslår att riksdagen ställer sig bakom införandet av blåljuspersonalens dag som en årligt återkommande temadag och ger regeringen i uppdrag att införa den.

Michael Rubbestad (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)